Användningstips

Läs igenom en hel övning för att skapa dig en bild av helheten. Det kan vara så att vissa övningar behöver tas bort eller ändras för att bättre fånga din vardag.

  • Övningarna är kategoriserade utifrån tre nivåer. Övningar med en stjärna är de som bedömts som minst komplicerade och är därför lämpliga att börja med. Övningar med två eller tre stjärnor ställer något större krav på förberedelse och har mer sällan bildstöd.
  • Kursiverad text är förslag på talmanus. Låt dig inspireras av talmanusen, men ändra aldrig så mycket att budskapet förändras.
  • Skapa en trygg och respektfull samtalsmiljö genom att komplettera med regler för trygga samtal.
  • Hjälp gruppen att hålla fokus på temat – se till att du är tydlig med programmets mål – då blir du tydligare som ledare.
  • Visa att du lyssnar. Visa att du blir berörd. Bekräfta den som berättar genom att tacka för att den ville dela med sig.
  • Som ledare kan du behöva hjälpa deltagarna med gränser. Självklart får de prata utifrån sig själva men var lyhörd för hur det blir för deltagaren.

Om en deltagare stör lektionen finns det av erfarenhet flera strategier att prova. Du som arbetar som pedagog, lärare eller på annat sätt kommer i kontakt med målgruppen har säkert redan en hel verktygslåda.

Följ den vanliga handlingsplanen kring anmälningsplikt kontra tystnadsplikt. Om du tolkar deltagarens berättelse som ett ärende som behöver utredas, alltså anmälas till socialtjänsten, rådfråga dina kollegor samt elevvården.         

Checklista inför en övning