Om samtalsguiden

I samtalsguiden hittar du övningar för att skapa samtal kring relationer, hälsa och otrygghet med unga som har neuropsykiatriska -och intellektuella funktionsvariationer.

Samtalsguiden vänder sig i första hand till professionella som arbetar med målgruppen. Det är viktigt och en stor skyddsfaktor att stimulera till dessa samtal och sätta ord på tankar, känslor och sitt mående i relation till olika sociala situationer. Det kan öka det psykiska välbefinnandet och minska risken för en upplevd känsla av utanförskap. 

Övningarna har tagits fram tillsammans med ungdomar och unga vuxna med NPF. Vi som jobbar med Samtalsguiden har suttit med engagerade ungdomar ur målgruppen för att ta reda på vad de kan tänkas vilja prata om. Det har varit viktigt ur delaktighetshänsyn men även för att målgruppsanpassa materialet. 

Samtalsguiden har tagits fram av Föreningen Fyrisgården och Fredens Hus med stöd från Uppsala kommun. Samtalsguiden var del av ett projekt som hette Alla! och som syftade till att stärka rättigheterna för personer med funktionsnedsättning genom att utveckla metoder, arbetssätt och material för att ta sig an problem, frågor och funderingar som kan leda till psykisk ohälsa.