Socialamedier

Sociala medier

Sociala Simon på TikTok

Detta är en övning som relaterar till psykisk hälsa och deltagarnas närvaro på sociala medier. Scenarioberättelserna är skrivna utifrån inspiration från verkliga händelser och framtagna tillsammans med ungdomar och unga vuxna med neuropsykiatriska- och intellektuella funktionsnedsättningar.

Svårighetsgrad:

Att sätta ord på det som den fiktiva karaktären “Sociala Simon” verkar tycka är utmanande, jobbigt och svårt att förstå kan även bli en reflektion och träning där deltagarna funderar över hur man själv hade handskats med en liknande situation. Det är även en skyddsfaktor att träna på att vara självreflexiv samt att öva på att sätta ord på sina känslor.

Syfte

Syftet med övningen är att öka medvetenheten och säkerheten på internet i allmänhet, och på de vanligast förekommande sociala medierna i synnerhet. Vidare är även syftet att skapa utrymme för att prata om aspekter med användningen som kan vara svår att förstå och därmed kan behöva sättas ord på.

Förslag till talmanus

Inledning

“Idag ska vi göra en övning tillsammans, som går ut på att hjälpa och stötta en påhittad person som heter “Sociala Simon”. Lyssna noggrant för att höra om ni uppfattar några ledtrådar i berättelsen. Efter att varje scenario, alltså kortare berättelse har lästs upp, ska ni tillsammans i gruppen diskutera det som har lästs upp. Ni ska sedan välja det svarsalternativ som finns för varje liten berättelse. Vi kommer att låta grupperna svara och då är det bra om ni berättar om någon tyckte annorlunda än det som gruppen svarade”.

Varför?

“Den här övningen gör vi för att många av oss spenderar mycket tid på sociala medier. Det är viktigt att prata om vad som händer på sociala medier, om det händer något som man mår dåligt och känner sig orolig över. Det kan även vara roligt att berätta om häftiga och spännande saker som hänt. Något man lärt sig, någon man fått kontakt med eller en häftigt bild eller video man sett”.

Utförande – steg för steg

 1. Ta fram materialet
 2. Gruppvis? Dela in i bikupor beroende på gruppstorlek
 3. Läs igenom de olika scenariokorten lugnt och metodiskt.
 4. Samla upp tankar efter varje scenario och gå igenom
 5. Gå igenom fördjupningsfrågorna om du bedömer att gruppen kan resonera kring dem!

Följdfrågor under övningen

 • När du som samtalsledare går igenom och lyssnar på de olika bikuporna – fråga gärna om någon tyckte annorlunda än hur gruppen svarade – hur löd pratet helt enkelt?
 • Fråga om något var svårt att förstå – förklara i så fall innehållet.
 • Be deltagarna motivera sina val, exempelvis varför är det i så fall viktigt att prata med en vuxen? Vad hade i så fall varit skönt att den vuxna sa och gjorde?

Regler

Kom ihåg att det inte finns några rätt eller fel. Vi utgår från personliga erfarenheter där alla har rätt till sina tankar och berättelser. Det är helt okej att ej kunna svara på allt och det är självklart helt okej att vara säker eller osäker på sin sak. Det är viktigt att vi respekterar varandra och inte ifrågasätter eller skrattar åt varandras val, tankar och funderingar. Har deltagarna egna förslag på regler?

TIPS och TRIX

 • Försök att ge berättelsen liv genom att läsa engagerat och relativt långsamt. Många tycker att det byggs upp en spänning samt att det är lättare att hänga med
 • Försök uppmärksamma om det är stycken av berättelsen som deltagarna ej förstod – förklara i så fall

Utropstecknet

Den här övningen bör genomföras med deltagare som har erfarenheter av och använder sociala medier. Främst eftersom delar av scenarioberättelserna handlar om erfarenheter från att använda vanliga sociala medier och vad som är möjligt och inte att göra med en specifik app. Planera gärna för hur ni fortsätter diskussionen om vett och etikett, användarvänlighet och hur man är en bra kompis på sociala medier i fortsättningen!

Material till denna övning

Scenarioblad

Klicka för att ladda ner dokument

Läroplan grundsärskolan ÅK 7-9
Svenska
“Muntliga presentationer. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt annat för att planera och genomföra en presentation”

Läroplan grundsärskolan, ÅK 7-9
Samhällsorienterade ämnen
“Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter”

Sociala Simon på Facebook

Detta är en övning som relaterar till psykisk hälsa och deltagarnas närvaro på sociala medier. Scenarioberättelserna är skrivna utifrån inspiration från verkliga händelser och framtagna tillsammans med ungdomar och unga vuxna med neuropsykiatriska- och intellektuella funktionsnedsättningar.

Svårighetsgrad:

Att sätta ord på det som den fiktiva karaktären “Sociala Simon” verkar tycka är utmanande, jobbigt och svårt att förstå kan även bli en reflektion och träning där deltagarna funderar över hur man själv hade handskats med en liknande situation. Det är även en skyddsfaktor att träna på att vara självreflexiv samt att öva på att sätta ord på sina känslor.

Syfte

Syftet med övningen är att öka medvetenheten och säkerheten på internet i allmänhet, och på de vanligast förekommande sociala medierna i synnerhet. Vidare är även syftet att skapa utrymme för att prata om aspekter med användningen som kan vara svår att förstå och därmed kan behöva sättas ord på.

Förslag till talmanus

Inledning

“Idag ska vi göra en övning tillsammans, som går ut på att hjälpa och stötta en påhittad person som heter “Sociala Simon”. Lyssna noggrant för att höra om ni uppfattar några ledtrådar i berättelsen. Efter att varje scenario, alltså kortare berättelse har lästs upp, ska ni tillsammans i gruppen diskutera det som har lästs upp. Ni ska sedan välja det svarsalternativ som finns för varje liten berättelse. Vi kommer att låta grupperna svara och då är det bra om ni berättar om någon tyckte annorlunda än det som gruppen svarade”.

Varför?

“Den här övningen gör vi för att många av oss spenderar mycket tid på sociala medier. Det är viktigt att prata om vad som händer på sociala medier, om det händer något som man mår dåligt och känner sig orolig över. Det kan även vara roligt att berätta om häftiga och spännande saker som hänt. Något man lärt sig, någon man fått kontakt med eller en häftigt bild eller video man sett”.

Utförande – steg för steg

 1. Ta fram materialet
 2. Gruppvis? Dela in i bikupor beroende på gruppstorlek
 3. Läs igenom de olika scenariokorten lugnt och metodiskt.
 4. Samla upp tankar efter varje scenario och gå igenom
 5. Gå igenom fördjupningsfrågorna om du bedömer att gruppen kan resonera kring dem!

Följdfrågor under övningen

 • När du som samtalsledare går igenom och lyssnar på de olika bikuporna – fråga gärna om någon tyckte annorlunda än hur gruppen svarade – hur löd pratet helt enkelt?
 • Fråga om något var svårt att förstå – förklara i så fall innehållet.
 • Be deltagarna motivera sina val, exempelvis varför är det i så fall viktigt att prata med en vuxen? Vad hade i så fall varit skönt att den vuxna sa och gjorde?

Regler

Kom ihåg att det inte finns några rätt eller fel. Vi utgår från personliga erfarenheter där alla har rätt till sina tankar och berättelser. Det är helt okej att ej kunna svara på allt och det är självklart helt okej att vara säker eller osäker på sin sak. Det är viktigt att vi respekterar varandra och inte ifrågasätter eller skrattar åt varandras val, tankar och funderingar. Har deltagarna egna förslag på regler?

TIPS och TRIX

 • Försök att ge berättelsen liv genom att läsa engagerat och relativt långsamt. Många tycker att det byggs upp en spänning samt att det är lättare att hänga med.
 • Försök uppmärksamma om det är stycken av berättelsen som deltagarna ej förstod – förklara i så fall.

Utropstecknet

Den här övningen bör genomföras med deltagare som har erfarenheter av och använder sociala medier. Främst eftersom delar av scenarioberättelserna handlar om erfarenheter från att använda vanliga sociala medier och vad som är möjligt och inte att göra med en specifik app. Planera gärna för hur ni fortsätter diskussionen om vett och etikett, användarvänlighet och hur man är en bra kompis på sociala medier i fortsättningen!

Material till denna övning

Scenarioblad

Klicka för att ladda ner dokument

Läroplan grundsärskolan ÅK 7-9
Svenska
“Muntliga presentationer. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt annat för att planera och genomföra en presentation”

Läroplan grundsärskolan, ÅK 7-9
Samhällsorienterade ämnen
“Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter”

Sociala Simon på Instagram

Detta är en övning som relaterar till psykisk hälsa och deltagarnas närvaro på sociala medier. Scenarioberättelserna är skrivna utifrån inspiration från verkliga händelser och framtagna tillsammans med ungdomar och unga vuxna med neuropsykiatriska- och intellektuella funktionsnedsättningar.

Svårighetsgrad:

Att sätta ord på det som den fiktiva karaktären “Sociala Simon” verkar tycka är utmanande, jobbigt och svårt att förstå kan även bli en reflektion och träning där deltagarna funderar över hur man själv hade handskats med en liknande situation. Det är även en skyddsfaktor att träna på att vara självreflexiv samt att öva på att sätta ord på sina känslor.

Syfte

Syftet med övningen är att öka medvetenheten och säkerheten på internet i allmänhet, och på de vanligast förekommande sociala medierna i synnerhet. Vidare är även syftet att skapa utrymme för att prata om aspekter med användningen som kan vara svår att förstå och därmed kan behöva sättas ord på.

Förslag till talmanus

Inledning

“Idag ska vi göra en övning tillsammans, som går ut på att hjälpa och stötta en påhittad person som heter “Sociala Simon”. Lyssna noggrant för att höra om ni uppfattar några ledtrådar i berättelsen. Efter att varje scenario, alltså kortare berättelse har lästs upp, ska ni tillsammans i gruppen diskutera det som har lästs upp. Ni ska sedan välja det svarsalternativ som finns för varje liten berättelse. Vi kommer att låta grupperna svara och då är det bra om ni berättar om någon tyckte annorlunda än det som gruppen svarade”.

Varför?

“Den här övningen gör vi för att många av oss spenderar mycket tid på sociala medier. Det är viktigt att prata om vad som händer på sociala medier, om det händer något som man mår dåligt och känner sig orolig över. Det kan även vara roligt att berätta om häftiga och spännande saker som hänt. Något man lärt sig, någon man fått kontakt med eller en häftigt bild eller video man sett”.

Utförande – steg för steg

 1. Ta fram materialet
 2. Gruppvis? Dela in i bikupor beroende på gruppstorlek
 3. Läs igenom de olika scenariokorten lugnt och metodiskt.
 4. Samla upp tankar efter varje scenario och gå igenom
 5. Gå igenom fördjupningsfrågorna om du bedömer att gruppen kan resonera kring dem!

Följdfrågor under övningen

 • När du som samtalsledare går igenom och lyssnar på de olika bikuporna – fråga gärna om någon tyckte annorlunda än hur gruppen svarade – hur löd pratet helt enkelt?
 • Fråga om något var svårt att förstå – förklara i så fall innehållet.
 • Be deltagarna motivera sina val, exempelvis varför är det i så fall viktigt att prata med en vuxen? Vad hade i så fall varit skönt att den vuxna sa och gjorde?

Regler

Kom ihåg att det inte finns några rätt eller fel. Vi utgår från personliga erfarenheter där alla har rätt till sina tankar och berättelser. Det är helt okej att ej kunna svara på allt och det är självklart helt okej att vara säker eller osäker på sin sak. Det är viktigt att vi respekterar varandra och inte ifrågasätter eller skrattar åt varandras val, tankar och funderingar. Har deltagarna egna förslag på regler?

TIPS och TRIX

 • Försök att ge berättelsen liv genom att läsa engagerat och relativt långsamt. Många tycker att det byggs upp en spänning samt att det är lättare att hänga med.
 • Försök uppmärksamma om det är stycken av berättelsen som deltagarna ej förstod – förklara i så fall.

Utropstecknet

Den här övningen bör genomföras med deltagare som har erfarenheter av och använder sociala medier. Främst eftersom delar av scenarioberättelserna handlar om erfarenheter från att använda vanliga sociala medier och vad som är möjligt och inte att göra med en specifik app. Planera gärna för hur ni fortsätter diskussionen om vett och etikett, användarvänlighet och hur man är en bra kompis på sociala medier i fortsättningen!

Material till denna övning

Scenarioblad

Klicka för att ladda ner dokument

Läroplan grundsärskolan ÅK 7-9
Svenska
“Muntliga presentationer. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt annat för att planera och genomföra en presentation”

Läroplan grundsärskolan, ÅK 7-9
Samhällsorienterade ämnen
“Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter”

Sociala Simon på Snapchat

Detta är en övning som relaterar till psykisk hälsa och deltagarnas närvaro på sociala medier. Scenarioberättelserna är skrivna utifrån inspiration från verkliga händelser och framtagna tillsammans med ungdomar och unga vuxna med neuropsykiatriska- och intellektuella funktionsnedsättningar.

Svårighetsgrad:

Att sätta ord på det som den fiktiva karaktären “Sociala Simon” verkar tycka är utmanande, jobbigt och svårt att förstå kan även bli en reflektion och träning där deltagarna funderar över hur man själv hade handskats med en liknande situation. Det är även en skyddsfaktor att träna på att vara självreflexiv samt att öva på att sätta ord på sina känslor.

Syfte

Syftet med övningen är att öka medvetenheten och säkerheten på internet i allmänhet, och på de vanligast förekommande sociala medierna i synnerhet. Vidare är även syftet att skapa utrymme för att prata om aspekter med användningen som kan vara svår att förstå och därmed kan behöva sättas ord på.

Förslag till talmanus

Inledning

“Idag ska vi göra en övning tillsammans, som går ut på att hjälpa och stötta en påhittad person som heter “Sociala Simon”. Lyssna noggrant för att höra om ni uppfattar några ledtrådar i berättelsen. Efter att varje scenario, alltså kortare berättelse har lästs upp, ska ni tillsammans i gruppen diskutera det som har lästs upp. Ni ska sedan välja det svarsalternativ som finns för varje liten berättelse. Vi kommer att låta grupperna svara och då är det bra om ni berättar om någon tyckte annorlunda än det som gruppen svarade”.

Varför?

“Den här övningen gör vi för att många av oss spenderar mycket tid på sociala medier. Det är viktigt att prata om vad som händer på sociala medier, om det händer något som man mår dåligt och känner sig orolig över. Det kan även vara roligt att berätta om häftiga och spännande saker som hänt. Något man lärt sig, någon man fått kontakt med eller en häftigt bild eller video man sett”.

Utförande – steg för steg

 1. Ta fram materialet
 2. Gruppvis? Dela in i bikupor beroende på gruppstorlek
 3. Läs igenom de olika scenariokorten lugnt och metodiskt.
 4. Samla upp tankar efter varje scenario och gå igenom
 5. Gå igenom fördjupningsfrågorna om du bedömer att gruppen kan resonera kring dem!

Följdfrågor under övningen

 • När du som samtalsledare går igenom och lyssnar på de olika bikuporna – fråga gärna om någon tyckte annorlunda än hur gruppen svarade – hur löd pratet helt enkelt?
 • Förklara vad en “printscreen” är om någon deltagare inte vet.
 • Fråga om något var svårt att förstå – förklara i så fall innehållet.
 • Be deltagarna motivera sina val, exempelvis varför är det i så fall viktigt att prata med en vuxen? Vad hade i så fall varit skönt att den vuxna sa och gjorde?

Regler

Kom ihåg att det inte finns några rätt eller fel. Vi utgår från personliga erfarenheter där alla har rätt till sina tankar och berättelser. Det är helt okej att ej kunna svara på allt och det är självklart helt okej att vara säker eller osäker på sin sak. Det är viktigt att vi respekterar varandra och inte ifrågasätter eller skrattar åt varandras val, tankar och funderingar. Har deltagarna egna förslag på regler?

TIPS och TRIX

 • Försök att ge berättelsen liv genom att läsa engagerat och relativt långsamt. Många tycker att det byggs upp en spänning samt att det är lättare att hänga med
 • Försök uppmärksamma om det är stycken av berättelsen som deltagarna inte förstod – förklara i så fall

Utropstecknet

Den här övningen bör genomföras med deltagare som har erfarenheter av och använder sociala medier. Främst eftersom delar av scenarioberättelserna handlar om erfarenheter från att använda vanliga sociala medier och vad som är möjligt och inte att göra med en specifik app. Planera gärna för hur ni fortsätter diskussionen om vett och etikett, användarvänlighet och hur man är en bra kompis på sociala medier i fortsättningen!

Material till denna övning

Scenarioblad

Klicka för att ladda ner dokument

Läroplan grundsärskolan ÅK 7-9
Svenska
“Muntliga presentationer. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt annat för att planera och genomföra en presentation”

Läroplan grundsärskolan, ÅK 7-9
Samhällsorienterade ämnen
“Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter”