Hälsa

Hälsa

Finns det olika typer av hälsa?

Övningen går att genomföra både “en till en” och i större grupper beroende på hur mycket stöd deltagarna behöver. Vad deltagarna tänker om sina liv, hur man mår och hur tillfreds man är med sitt liv hänger ofta samman med ens hälsa.

Svårighetsgrad:

Trots att forskning och allmän opinion uppmärksammar den psykiska hälsan och vikten av den tenderar vi att inte koppla ihop fysisk och psykisk hälsa. Att lära sig att kroppen och knoppen hänger ihop kan vara viktigt!

Det kan vara viktigt att klargöra att vi inte i första hand fokuserar på ordet “hälsa” i betydelsen att säga “hej” till någon. Beroende på om deltagaren kan skriva eller inte, används antingen ett tomt papper alternativt hälsoscirklarna och pictogrambilder för ökad delaktighet och genomförbarhet.

Syfte

Övningen syftar till att börja prata om vår hälsa och vad deltagarna associerar med det relativt breda begreppet hälsa. Övningen syftar även till att lära oss mer om olika typer av hälsa och de rättigheter som vår hälsa kan medfölja.

Förslag till talmanus

Inledning

”Vi ska börja med att skriva “min hälsa” i mitten på pappret. Vi kommer att fylla pappret eller materialet med olika ord och meningar som du/ni associerar med ordet hälsa.”

Varför?

”Den här övningen gör vi för att lära oss mer om vår hälsa. Det är viktigt för vårt psykiska mående och humör att prata om vad som gör oss glada och trygga men även vad som kan göra oss ledsna, rädda och otrygga.”

Utförande – steg för steg

 1. Börja med att ta fram materialet
 2. Skriv/placera ut bilder tillsammans med deltagaren ned meningar och ord som hen tänker på när deltagaren hör ordet hälsa och när hen tänker på sin egen hälsa
 3. Fråga vad i deltagarens liv som är viktigast för att hen ska må bra just nu!
PsykiskFysisk

Följdfrågor under övningen

 • Fråga hur deltagaren mår och trivs med livet?
 • Har deltagaren själv eller någon hen känner ont någonstans? Är det i så fall exempel på psykisk eller fysisk hälsa?
 • Finns det olika typer av hälsa? I så fall vilka?
 • Vad gör du om du ser att en person du känner verkar ledsen? Önskar du att du skulle göra annorlunda? Hur då?
 • Leta efter ett “varför” genom att ställa öppna frågor som inleds med ett “hur” – “hur känns det i kroppen när du utövar ditt fritidsintresse? På vilket humör är du oftast när du utövar intresset?

Regler

Kom ihåg att det inte finns några rätt eller fel. Vi utgår från personliga erfarenheter där alla har rätt till sina tankar och berättelser. Det är helt okej att ej kunna svara på allt och det är självklart helt okej att vara säker eller osäker på sin sak. Det är viktigt att vi respekterar varandra och inte ifrågasätter eller skrattar åt varandras val, tankar och funderingar. Har deltagarna egna förslag på regler?

TIPS och TRIX

 • Upprepa och sammanfatta: Att upprepa vad som hittills skrivits fram, kan vara en bra idé för de deltagare som behöver mer stöd i att associera kring sin hälsa och vad hälsa betyder. Det kan också bidra med en överblickbarhet och öka koncentrationsförmågan och delaktigheten.
 • Vårt kroppsspråk som samtalsledare är viktigt och bör signalera att vi är öppna, tillgängliga och fokuserade på vad deltagaren har att berätta.

Utropstecknet

Det kan vara ovant att prata om personliga saker i skolan, på boendet, eller på sin dagliga verksamhet – fundera innan tillsammans med kollegor hur ni hanterar eventuella berättelser som leder till oro och funderingar.

Material till denna övning

Hälsocirklarna

Klicka för att ladda ner dokument

Grundsärskolan ÅK 7-9, Idrott & Hälsa
“Samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, kroppsuppfattning och självbild”

Grundsärskolan ÅK 7-9, Kommunikation
“Kommunikation i olika sammanhang och miljöer, till exempel i affären eller med digitala verktyg”

Grundsärskolan ÅK 7-9, Naturorienterade ämnen
“Människans pubertet, sexualitet och reproduktion. Frågor om identitet, relationer, kärlek och ansvar”

Ett samtal om hälsa

Detta är en övning på temat hälsa. Arbetsbladet är uppdelat i två delar. Den första är en sammanfattning, en kortare utvärdering av filmen. Den andra delen arbetar vi mer aktivt med innehållet i filmen. Att kombinera rörligt innehåll med samtal och reflektion kan öka möjligheterna för erfarenhetsutbyte och deltagande.

Svårighetsgrad:

Övningen går att genomföra i större grupper beroende på hur mycket stöd deltagarna behöver. Kortfilmen är framtagen tillsammans med ungdomar med neuropsykiatriska- och intellektuella funktionsvariationer. Beroende på hur självständiga deltagarna är kan antingen arbetsbladet skrivas ut och fyllas i i mindre grupper efter att filmen har visats. Om deltagarna behöver mer stöd kan samtalsledaren gå igenom arbetsbladet tillsammans med gruppen och samla in svar verbalt. Om det finns assistenter kan dessa med fördel användas i mindre bikupor som samtalsledare.

Syfte

Övningen syftar till att samtala om hälsa på ett inbjudande sätt. Övningsmaterialet till filmerna syftar även till att prata om olika typer av hälsa och vad man kan göra för att förbättra sin hälsa och vad man kanske bör undvika.

Förslag till talmanus

Inledning

“Vi ska börja med att titta på en film som handlar om vår hälsa, om hur vi mår i kroppen och knoppen. Titta noggrant och uppmärksamt eftersom vi ska arbeta med det vi sett efter filmen”.

Varför?

“Den här övningen gör vi för att öva oss på att fundera över vad som är viktigt i våra liv för att vi ska må bra och känna oss trygga. Det är viktigt för vårt mående, inte minst vårt psykiska mående, att prata om och lära oss mer om psykisk hälsa och vad vi vill göra i våra liv och vad man kanske ska göra mindre av eller inte alls. Det kan även vara bra att höra och se vad andra ungdomar tycker är viktigt med när det kommer till hälsa och mående”.

Utförande – steg för steg

 1. Börja med att ta fram materialet. Se till att filmen kan visas på ett för verksamheten tydligt sätt
 2. Skriv ut eller se till att arbetsbladen finns tillgängliga till efter filmvisningen
 3. Titta på filmen
 4. Genomför båda eller någon av delarna från arbetsbladet

Material till denna övning

Filmklipp

Titta i videospelare nedan.

Arbetsblad

Klicka för att ladda ner dokument

Hälsohjulet

Detta är en övning som är relativt enkel att genomföra i olika miljöer – om man inte kan snurra hjulet på en skärm behöver man bara en tärning. Be deltagarna att fundera över vad de först kommer att tänka på när de hör ordet “hälsa”. Gå igenom funderingarna ett varv innan ni fortsätter!

Svårighetsgrad:

Övningen går ut på att varje gruppmedlem ska berätta och fundera kring sin hälsa. Turas om att snurra hjulet eller slå tärningen och samtala utifrån vilket alternativ som kommer upp.

Syfte

Övningen syftar till att inleda ett samtal om vår hälsa, att det finns olika typer av hälsa samt att på ett inbjudande sätt öva på att sätta ord på sina känslor kopplade till sin hälsa.

Förslag till talmanus

Inledning

“Vi kommer att snurra hjulet (slå tärningen) och beroende på vilket alternativ som visas, kommer vi att prata om vår hälsa, och vad vi tycker om att göra för att vår hälsa ska vara god ”.

Varför?

“Vi gör detta för att det är ett bra sätt att ytterligare lära känna varandra. Kanske kan det vara så att deltagare har känt varandra en lång tid utan att ha pratat om vad som gör dig glad”?

Utförande – steg för steg

 1. Ta fram materialet
 2. Du som samtalsledare kan börja för att visa vägen
 3. Snurra hjulet (slå tärningen) ett par gånger och bjud in till samtal på det viset
 4. Låt alla deltagare snurra hjulet tre gånger per person
 5. Om gruppen är mindre, kan tärningen slås tills alla fått svara på alla frågor

Följdfrågor under övningen

Byt gärna ut bilderna till att handla om andra saker kopplade till temat hälsa!

Om du använder en tärning

1 prick = nämn en aktivitet som gör dig glad
2 prickar = nämn en aktivitet som du skulle vilja lära dig
3 prickar = hur känns det i kroppen när du är ledsen? Var i kroppen känns det du beskriver?
4 prickar = hur känns det i kroppen när du är glad? Var i kroppen känns det du beskriver?
5 prickar = för att du skulle må ännu bättre – vad hade behövt hända?
6 prickar = den som snabbast lägger handflatan på huvudet vinner!

Material till denna övning

Snurra Hälsohjulet

Klicka för att starta spel