Ett samtal om hälsa

Detta är en övning på temat hälsa. Arbetsbladet är uppdelat i två delar. Den första är en sammanfattning, en kortare utvärdering av filmen. Den andra delen arbetar vi mer aktivt med innehållet i filmen. Att kombinera rörligt innehåll med samtal och reflektion kan öka möjligheterna för erfarenhetsutbyte och deltagande.

Svårighetsgrad:

Övningen går att genomföra i större grupper beroende på hur mycket stöd deltagarna behöver. Kortfilmen är framtagen tillsammans med ungdomar med neuropsykiatriska- och intellektuella funktionsvariationer. Beroende på hur självständiga deltagarna är kan antingen arbetsbladet skrivas ut och fyllas i i mindre grupper efter att filmen har visats. Om deltagarna behöver mer stöd kan samtalsledaren gå igenom arbetsbladet tillsammans med gruppen och samla in svar verbalt. Om det finns assistenter kan dessa med fördel användas i mindre bikupor som samtalsledare.

Syfte

Övningen syftar till att samtala om hälsa på ett inbjudande sätt. Övningsmaterialet till filmerna syftar även till att prata om olika typer av hälsa och vad man kan göra för att förbättra sin hälsa och vad man kanske bör undvika.

Förslag till talmanus

Inledning

“Vi ska börja med att titta på en film som handlar om vår hälsa, om hur vi mår i kroppen och knoppen. Titta noggrant och uppmärksamt eftersom vi ska arbeta med det vi sett efter filmen”.

Varför?

“Den här övningen gör vi för att öva oss på att fundera över vad som är viktigt i våra liv för att vi ska må bra och känna oss trygga. Det är viktigt för vårt mående, inte minst vårt psykiska mående, att prata om och lära oss mer om psykisk hälsa och vad vi vill göra i våra liv och vad man kanske ska göra mindre av eller inte alls. Det kan även vara bra att höra och se vad andra ungdomar tycker är viktigt med när det kommer till hälsa och mående”.

Utförande – steg för steg

  1. Börja med att ta fram materialet. Se till att filmen kan visas på ett för verksamheten tydligt sätt
  2. Skriv ut eller se till att arbetsbladen finns tillgängliga till efter filmvisningen
  3. Titta på filmen
  4. Genomför båda eller någon av delarna från arbetsbladet

Material till denna övning

Filmklipp

Titta i videospelare nedan.

Arbetsblad

Klicka för att ladda ner dokument