Ett samtal om otrygghet

Detta är en övning på temat otrygghet. Arbetsbladet är uppdelat i två delar. Den första är en sammanfattning, en kortare utvärdering om filmen. Den andra delen arbetar vi mer aktivt med innehållet i filmen. Att kombinera rörligt innehåll med samtal och reflektion kan öka möjligheterna för erfarenhetsutbyte och deltagande.

Svårighetsgrad:

Övningen går att genomföra i större grupper beroende på hur mycket stöd deltagarna behöver. Kortfilmen är framtagen tillsammans med ungdomar med neuropsykiatriska- och intellektuella funktionsvariationer. Beroende på hur självständiga deltagarna är kan antingen arbetsbladet skrivas ut och fyllas i i mindre grupper efter att filmen har visats. Om deltagarna behöver mer stöd kan samtalsledaren gå igenom arbetsbladet tillsammans med gruppen och samla in svar verbalt. Om det finns assistenter kan dessa med fördel användas i mindre bikupor som samtalsledare.

Syfte

Övningen syftar till att samtala om otrygghet på ett inbjudande sätt. Övningsmaterialet till filmerna syftar till att prata om hur man kan hantera en upplevd känsla av otrygghet, framförallt i sociala sammanhang.

Förslag till talmanus

Inledning

“Vi ska börja med att titta på en film som handlar om otrygghet, om hur det kan kännas i kroppen och vad man kan göra för att känna sig mindre otrygg och stressad. Titta noggrant och uppmärksamt eftersom vi ska arbeta med det vi sett efter filmen”.

Varför?

“Den här övningen gör vi för att öva oss på att fundera över vad vi upplever som otryggt. Många känner sig otrygga i vissa sammanhang och det kan vara bra att förstå att man inte är ensam i de känslorna och att det finns tips att få för att känna sig mer trygg. En del tankar som vi får är också just bara tankar, och de kanske inte stämmer överens med verkligheten.

Utförande – steg för steg

  1. Börja med att ta fram materialet. Se till att filmen kan visas på ett för verksamheten tydligt sätt
  2. Skriv ut eller se till att arbetsbladen finns tillgängliga till efter filmvisningen
  3. Titta på filmen
  4. Genomför båda eller någon av delarna från arbetsbladet

Material till denna övning

Filmklipp

Titta i videospelare nedan.

Arbetsblad

Klicka för att ladda ner dokument