Ett samtal om relationer

Detta är en övning på temat relationer. Arbetsbladet består av två delar. Genomför en eller båda två beroende på grupp och i mån av tid. Att kombinera rörligt innehåll med samtal och reflektion kan öka möjligheterna för erfarenhetsutbyte och deltagande.

Svårighetsgrad:

Övningen går att genomföra i större grupper beroende på hur mycket stöd deltagarna behöver. Kortfilmen är framtagen tillsammans med ungdomar med neuropsykiatriska- och intellektuella funktionsvariationer. Beroende på hur självständiga deltagarna är kan antingen arbetsbladet skrivas ut och fyllas i i mindre grupper efter att filmen har visats. Om deltagarna behöver mer stöd kan samtalsledaren gå igenom arbetsbladet tillsammans med gruppen och samla in svar verbalt. Om det finns assistenter kan dessa med fördel användas i mindre bikupor som samtalsledare.

Syfte

Övningen syftar till att samtala om relationer på ett inbjudande sätt. Övningsmaterialet till filmerna syftar även till att prata om vad som karaktäriserar en nära relation – vad tänker deltagarna?

Förslag till talmanus

Inledning

“Vi ska börja med att titta på en film som handlar om relationer, och framförallt nära relationer. Titta noggrant och uppmärksamt eftersom vi ska arbeta med det vi sett efter filmen”.

Varför?

“Den här övningen gör vi för att öva oss på att fundera vilka personer och relationer vi har i våra liv. Det är viktigt för vårt mående, inte minst vårt psykiska mående, att prata om för oss viktiga personer. Det är även bra att skriva ner personer som står dig nära, och fundera över varför de är viktiga för dig. Det kan även vara bra att höra och se vad andra ungdomar tycker är viktigt med nära relationer”.

Utförande – steg för steg

  1. Börja med att ta fram materialet. Se till att filmen kan visas på ett för verksamheten tydligt sätt.
  2. Skriv ut eller se till att arbetsbladen finns tillgängliga till efter filmvisningen
  3. Titta på filmen
  4. Genomför båda eller någon av delarna från arbetsbladet

Material till denna övning

Filmklipp

Titta i videospelare nedan.

Arbetsblad

Klicka för att ladda ner dokument