Färgklicken

Detta är en aktiv samtalsövning som relaterar till temat relationer. Här kombineras fysisk aktivitet med reflektion och samtal. Samtalsledaren kan med fördel delta och visa övningen, för att göra deltagarna tryggare. Genom en fysisk handling, såsom att ställa sig på en färgcirkel eller att hålla upp en cirkel, tar deltagaren ställning till det påstående som läses upp.

Svårighetsgrad:

Övningen går att genomföra med en deltagare åt gången eller gruppvis, dvs att fler deltagare tar ställning samtidigt. Tänk på att anpassa frågorna och meningarna till den kontext du arbetar i. Börja gärna med att ställa frågor om vad deltagarna gillar att prata om, sedan med vem de gillar att prata med, för att sedan prata om relation och ämne.

Syfte

Övningen syftar till att få deltagarna att reflektera och fundera kring i vilka situationer och med vem/vilka hen är bekväm att prata med någon om för hen viktiga saker i livet.

Förslag till talmanus

Inledning

“Idag ska vi genomföra en övning tillsammans som heter “Färgklicken”. Vi kommer att använda oss av tre olika färgcirklar. En röd, en grön och en orange. Den röda cirkeln betyder att man tycker att det är svårt eller jobbigt att prata om något. Den gröna cirkeln betyder att man tycker någonting är lätt och roligt att prata om. Den orangea cirkeln betyder att man inte riktigt vet, man är osäker eller kanske inte förstår frågan som man fick.

Varför?

Den här övningen gör vi för att öva oss på att fundera över vilka personer man är bekväm att prata om olika saker med. Att då och då fundera över vilka ämnen som är jobbiga och svåra att prata om och att sätta ord på det är viktigt för vår utvecklings skull. Det kan även bli enklare att be om hjälp och stöd om man funderat över vad som är svåra och utmanande saker att prata om.

Utförande – steg för steg

  1. Placera ut cirklarna med önskvärt mellanrum. Det får gärna vara en kort promenad mellan cirklarna.
  2. Läs upp påståenden som deltagaren/deltagarna får ta ställning till
  3. Ställ kompletterande frågor när deltagaren valt cirkel
  4. Om gruppen känner varandra och är bekväma – involvera gärna övriga deltagare med kompletterande frågor när deltagaren står på cirkeln

Följdfrågor under övningen

  • Leta efter ett “varför” genom att ställa öppna frågor som inleds med ett “hur” – “hur känns det att prata om kärlek”? Varför är det svårare att prata om vad man blir ledsen för jämfört med att prata om sommaren”?
  • Hur kommer det sig att du tycker det är lättare att prata med människor du redan känner?
  • Involvera gärna läskunniga deltagare som kan hjälpa till att läsa upp meningar.

Material till denna övning

Blad med påståenden

Klicka för att ladda ner dokument

Färgcirklarna

Klicka för att ladda ner dokument