Finns det olika typer av hälsa?

Övningen går att genomföra både “en till en” och i större grupper beroende på hur mycket stöd deltagarna behöver. Vad deltagarna tänker om sina liv, hur man mår och hur tillfreds man är med sitt liv hänger ofta samman med ens hälsa.

Svårighetsgrad:

Trots att forskning och allmän opinion uppmärksammar den psykiska hälsan och vikten av den tenderar vi att inte koppla ihop fysisk och psykisk hälsa. Att lära sig att kroppen och knoppen hänger ihop kan vara viktigt!

Det kan vara viktigt att klargöra att vi inte i första hand fokuserar på ordet “hälsa” i betydelsen att säga “hej” till någon. Beroende på om deltagaren kan skriva eller inte, används antingen ett tomt papper alternativt hälsoscirklarna och pictogrambilder för ökad delaktighet och genomförbarhet.

Syfte

Övningen syftar till att börja prata om vår hälsa och vad deltagarna associerar med det relativt breda begreppet hälsa. Övningen syftar även till att lära oss mer om olika typer av hälsa och de rättigheter som vår hälsa kan medfölja.

Förslag till talmanus

Inledning

”Vi ska börja med att skriva “min hälsa” i mitten på pappret. Vi kommer att fylla pappret eller materialet med olika ord och meningar som du/ni associerar med ordet hälsa.”

Varför?

”Den här övningen gör vi för att lära oss mer om vår hälsa. Det är viktigt för vårt psykiska mående och humör att prata om vad som gör oss glada och trygga men även vad som kan göra oss ledsna, rädda och otrygga.”

Utförande – steg för steg

  1. Börja med att ta fram materialet
  2. Skriv/placera ut bilder tillsammans med deltagaren ned meningar och ord som hen tänker på när deltagaren hör ordet hälsa och när hen tänker på sin egen hälsa
  3. Fråga vad i deltagarens liv som är viktigast för att hen ska må bra just nu!
PsykiskFysisk

Följdfrågor under övningen

  • Fråga hur deltagaren mår och trivs med livet?
  • Har deltagaren själv eller någon hen känner ont någonstans? Är det i så fall exempel på psykisk eller fysisk hälsa?
  • Finns det olika typer av hälsa? I så fall vilka?
  • Vad gör du om du ser att en person du känner verkar ledsen? Önskar du att du skulle göra annorlunda? Hur då?
  • Leta efter ett “varför” genom att ställa öppna frågor som inleds med ett “hur” – “hur känns det i kroppen när du utövar ditt fritidsintresse? På vilket humör är du oftast när du utövar intresset?

Regler

Kom ihåg att det inte finns några rätt eller fel. Vi utgår från personliga erfarenheter där alla har rätt till sina tankar och berättelser. Det är helt okej att ej kunna svara på allt och det är självklart helt okej att vara säker eller osäker på sin sak. Det är viktigt att vi respekterar varandra och inte ifrågasätter eller skrattar åt varandras val, tankar och funderingar. Har deltagarna egna förslag på regler?

TIPS och TRIX

  • Upprepa och sammanfatta: Att upprepa vad som hittills skrivits fram, kan vara en bra idé för de deltagare som behöver mer stöd i att associera kring sin hälsa och vad hälsa betyder. Det kan också bidra med en överblickbarhet och öka koncentrationsförmågan och delaktigheten.
  • Vårt kroppsspråk som samtalsledare är viktigt och bör signalera att vi är öppna, tillgängliga och fokuserade på vad deltagaren har att berätta.

Utropstecknet

Det kan vara ovant att prata om personliga saker i skolan, på boendet, eller på sin dagliga verksamhet – fundera innan tillsammans med kollegor hur ni hanterar eventuella berättelser som leder till oro och funderingar.

Material till denna övning

Hälsocirklarna

Klicka för att ladda ner dokument

Grundsärskolan ÅK 7-9, Idrott & Hälsa
“Samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, kroppsuppfattning och självbild”

Grundsärskolan ÅK 7-9, Kommunikation
“Kommunikation i olika sammanhang och miljöer, till exempel i affären eller med digitala verktyg”

Grundsärskolan ÅK 7-9, Naturorienterade ämnen
“Människans pubertet, sexualitet och reproduktion. Frågor om identitet, relationer, kärlek och ansvar”