Hälsohjulet

Detta är en övning som är relativt enkel att genomföra i olika miljöer – om man inte kan snurra hjulet på en skärm behöver man bara en tärning. Be deltagarna att fundera över vad de först kommer att tänka på när de hör ordet “hälsa”. Gå igenom funderingarna ett varv innan ni fortsätter!

Svårighetsgrad:

Övningen går ut på att varje gruppmedlem ska berätta och fundera kring sin hälsa. Turas om att snurra hjulet eller slå tärningen och samtala utifrån vilket alternativ som kommer upp.

Syfte

Övningen syftar till att inleda ett samtal om vår hälsa, att det finns olika typer av hälsa samt att på ett inbjudande sätt öva på att sätta ord på sina känslor kopplade till sin hälsa.

Förslag till talmanus

Inledning

“Vi kommer att snurra hjulet (slå tärningen) och beroende på vilket alternativ som visas, kommer vi att prata om vår hälsa, och vad vi tycker om att göra för att vår hälsa ska vara god ”.

Varför?

“Vi gör detta för att det är ett bra sätt att ytterligare lära känna varandra. Kanske kan det vara så att deltagare har känt varandra en lång tid utan att ha pratat om vad som gör dig glad”?

Utförande – steg för steg

  1. Ta fram materialet
  2. Du som samtalsledare kan börja för att visa vägen
  3. Snurra hjulet (slå tärningen) ett par gånger och bjud in till samtal på det viset
  4. Låt alla deltagare snurra hjulet tre gånger per person
  5. Om gruppen är mindre, kan tärningen slås tills alla fått svara på alla frågor

Följdfrågor under övningen

Byt gärna ut bilderna till att handla om andra saker kopplade till temat hälsa!

Om du använder en tärning

1 prick = nämn en aktivitet som gör dig glad
2 prickar = nämn en aktivitet som du skulle vilja lära dig
3 prickar = hur känns det i kroppen när du är ledsen? Var i kroppen känns det du beskriver?
4 prickar = hur känns det i kroppen när du är glad? Var i kroppen känns det du beskriver?
5 prickar = för att du skulle må ännu bättre – vad hade behövt hända?
6 prickar = den som snabbast lägger handflatan på huvudet vinner!

Material till denna övning

Snurra Hälsohjulet

Klicka för att starta spel