Måenderunda

Detta är en uppvärmningsövning, en slags “incheckning”, som med fördel genomförs i början av en samling. Övningen går ut på att varje gruppmedlem ska berätta om två känslor de har i kroppen vid just det tillfället. Pictogrambilder med olika känslotillstånd kan användas för att sätta ord på vad man känner.

Svårighetsgrad:

Syfte

Övningen syftar till att få alla deltagare delaktiga och att få och att få säga något i början av ett övningspass. Det kan hjälpa till att reducera eventuell nervositet och fungerar som en “incheckning” för var gruppen och deltagarna befinner sig vid just det specifika tillfället.

Förslag till talmanus

Inledning:

“Idag ska vi genomföra en samtalsrunda. Vi kommer att berätta om två känslor vi har i kroppen just nu. Alla kommer att få frågan och få fundera “hur känns det idag, vad har jag med mig för tankar och känslor idag”?

Varför?

“Det kan vara skönt att säga något i början av en övning, det kan göra att man känner sig mindre nervös och spänd framöver. Det kan skapa en känsla av gruppsammanhållning om alla är med och bidrar så gott alla kan”.

Utförande – Steg för steg

 1. Du som samtalsledare kan börja för att visa vägen
 2. Ta fram känslobilderna och ha med som ett
  stöd för de deltagare som behöver
 3. Fördela ordet mellan deltagarna.
  Bromsa om redogörelserna drar ut på
  tiden och sticker iväg från ämnet.

Följdfrågor under övningen

 • Vilken känsla får du när du berättar det du berättar?
 • Blir du glad, arg, ledsen, lycklig, m.m?
 • Har du någon idé varför du mår som du mår – vill du dela med dig?

Regler

Kom ihåg att det inte finns några rätt eller fel. Vi utgår från personliga erfarenheter där alla har rätt till sina tankar och berättelser. Det är helt okej att ej kunna svara på allt och det är självklart helt okej att vara säker eller osäker på sin sak. Det är viktigt att vi respekterar varandra och inte ifrågasätter eller skrattar åt varandras val, tankar och funderingar. Har deltagarna egna förslag på regler?

TIPS och TRIX

Försök att som samtalsledare dra samtalet mot att prata om vilken känsla eller humör en berättelse kokas ned till. Om en deltagare berättar om en läskig mardröm och detaljer kring den, “vilken är känslan kopplad till mardrömmen – hur känns det i kroppen och huvudet när du berättar och tänker på mardrömmen”? Jag hör att du berättar om en god lunch du åt i skolan – berätta vilka känslor det väckte, blev du glad, exalterad, fick du energi?

 

Utropstecknet

Försök att som samtalsledare vara uppmärksam och läsa av om deltagarna har lätt eller svårt att dela med sig av sitt mående. Avbryt om någon deltagare inte mår bra av att prata om känslor och ta vid vid annat tillfälle.

Material till denna övning

Läroplanen för grundsärskolan ÅK 7-9
Svenska
“Kommunikation för olika syften. Hur åsikter, intresse och argument kan uttryckas”
“Hur man kan anpassa sin kommunikation till olika situationer och sammanhang”