Nätverkskarta

Detta är en övning på temat relationer. Vi använder oss av personliga erfarenheter och viktiga personer i våra liv för att skapa utrymme för dialog. Det kan vara viktigt att skapa en känsla av sammanhang och genom nätverkskartan tydliggöra att de allra flesta har ett socialt nätverk.

Svårighetsgrad:

Något som ofta framträder i den här övningen är även att sättet på vilket man värderar sitt sociala nätverk, vad man tycker och tänker om sina nära relationer, ofta hänger samman med hur man mår och trivs med livet. Övningen går att genomföra i större grupper beroende på hur mycket stöd deltagarna behöver. Beroende på om deltagaren kan skriva eller inte används antingen ett tomt papper alternativt nätverkscirklarna och pictogrambilder för ökad delaktighet.

Syfte

Nätverkskartan syftar även till att prata om de relationer som där finns samt även vad deltagaren tänker om de relationer som skrivs fram. Övningen kan även fungera som en språngbräda för samtalsledaren i att prata om hur deltagaren föredrar eller inte föredrar att skapa och underhålla relationer.

Förslag till talmanus

Inledning

På det här pappret ska vi börja med att skriva “mitt liv” i mitten på pappret. Sedan kommer vi att fylla detta papper med olika personer som är mer eller mindre viktiga för dig. När vi gör nätverkskartan kan vi hämta inspiration från en tankekarta där vi drar streck mellan relationerna och texten “mitt liv” i mitten på pappret. Om den utskriva nätverscirkeln används, placeras relationsbilder på olika avstånd från mitten. Nära relationer placeras i mitten av cirkeln och i fallande “närhetsskala” längre ut från mitten.

Varför?

Den här övningen gör vi för att öva oss på att fundera vilka personer och relationer vi har i våra liv. Det är viktigt för vårt mående, inte minst vårt psykiska mående, att prata om för oss viktiga personer. Det är även bra att skriva fram personer som står dig nära, men även personer som du kanske inte har en speciellt nära relation till, men som ändå är avgörande för att din vardag ska fungera – “hur kommer du till din skola, boende/arbete”? Den här övningen är även viktig eftersom den hjälper oss att kunna genomföra andra övningar i samtalsguiden.

Utförande – steg för steg

  1. Börja med att ta fram materialet
  2. Skriv tillsammans med deltagaren ned viktiga personer i dennes liv. Lägg gärna betoningen på att nätverket kan bestå av olika personer. Det betyder att det kan finnas nära relationer. Samtidig kan det finnas personer som får ens vardag att fungera. Kan deltagaren skriva själv är det positivt ur ett delaktighetsperspektiv
  3. Gå igenom de personer som skrivits fram eller placerats på nätverkskartan och fråga om deltagaren vill berätta något om en specifik person i sitt sociala nätverk.

Följdfrågor under övningen

  • Om deltagaren har utmaningar i att komma på personer, fråga hur hen kom till skolan/boendet/arbetet på morgonen.
  • Vem eller vilka träffar deltagaren innan hen ska sova?
  • Har deltagaren några fritidsintressen – vilka personer finns i så fall där?
  • Vilka deltagaren brukar fira högtider med?
  • Träffar deltagaren samma personer på helger som under vardagarna? Finns skillnader, vilka i så fall?

Regler

Kom ihåg att det inte finns några rätt eller fel. Vi utgår från personliga erfarenheter där alla har rätt till sina tankar och berättelser. Det är helt okej att ej kunna svara på allt och det är självklart helt okej att vara säker eller osäker på sin sak. Det är viktigt att vi respekterar varandra och inte ifrågasätter eller skrattar åt varandras val, tankar och funderingar. Har deltagarna egna förslag på regler?

TIPS och TRIX

Att upprepa vilka personer som hittills skrivits fram, kan vara en bra idé för de deltagare som behöver mer stöd i att skriva fram sitt nätverk. Det skapar en tydlighet och kan hjälpa deltagaren att minnas och associera vilka som hittills skrivits fram samt kan öka chanserna till att komma på fler viktiga personer.

Spegla är ett begrepp som återfinns inom psykologin. För att få deltagarens förtroende kan det vara viktigt att tonfallet och stämning i allt väsentligt överensstämmer med det som deltagaren berättar. Det kan även öka chanserna till att få deltagarens förtroende, vilket är särskilt viktigt eftersom övningen utgår från personliga erfarenheter.

Upprepa kan vara en bra metod för att övergångarna mellan olika moment i övningarna ska bli så tydliga som möjligt. Ett konkret tips är att upprepa de personliga egenskaperna efter varje utplacerat kort.

Vårt kroppsspråk som samtalsledare är viktigt och bör signalera att vi är öppna, tillgängliga och fokuserade på vad deltagaren har att berätta.

Utropstecknet

Var uppmärksam på dina egna fördomar och var beredd på att familjekonstellationer och sociala nätverk många gånger kan se väldigt olika ut!

Material till denna övning

Nätverkscirklar

Klicka för att ladda ner dokument

Samhällsorienterade ämnen ÅK 7-9
“Livsfrågor som är betydelsefulla för eleven. Identitet och identitetsskapande i relation till kön, sexualitet och livsstil”

Naturorienterande ämnen ÅK 7-9
“Hur hälsan påverkas av kost, motion, sömn, sociala relationer”

Vardagsaktiviteter ÅK 7-9
“Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, jämställdhet och relationer”