Otrygghetshjulet

Detta är en övning som är relativt enkel att genomföra i olika miljöer – om man inte kan snurra hjulet på en skärm behöver man bara en tärning. Be deltagarna att fundera över vad de först kommer att tänka på när de hör ordet “otrygghet”. Gå igenom funderingarna ett varv innan ni fortsätter!

Svårighetsgrad:

Övningen går ut på att varje gruppmedlem ska berätta och fundera kring otrygghet och vad som upplevs otryggt. Turas om att snurra hjulet eller slå tärningen och samtala utifrån vilket alternativ som kommer upp.

Syfte

Övningen syftar till att inleda ett samtal om vår upplevda otrygghet. Att man som barn, ungdom och ung vuxen kan tycka att olika saker är otrygga och att på ett inbjudande sätt öva på att sätta ord på sina känslor kopplade till otrygghet.

Förslag till talmanus

Inledning

“Vi kommer att snurra hjulet (slå tärningen) och beroende på vilket alternativ som visas, kommer vi att prata om otrygghet och rädslor”.

Varför?

“Vi gör detta för att det är ett bra sätt att ytterligare lära känna varandra. Kanske kan det vara så att flera av er har känt varandra en lång tid utan att ha pratat om vad som gör en otrygg och rädd. Det är också ett bra sätt att visa på att man sällan är ensam med sina tankar och funderingar inför något som känns läskigt i livet”.

Utförande – steg för steg

  1. Ta fram materialet
  2. Du som samtalsledare kan börja för att visa vägen
  3. Snurra hjulet (slå tärningen) ett par gånger och bjud in till samtal på det viset
  4. Låt alla deltagare snurra hjulet tre gånger per person
  5. Om gruppen är mindre kan tärningen slås tills alla fått svara på alla frågor

Följdfrågor under övningen

  • Exemplifiera “sociala sammanhang” – såsom skolan, på stan, på ett fritids, på ett särskilt boende, korttidshem, fritidsaktivitet, m.m.
  • Vad gör personen som gör att du känner dig trygg med hen?
  • Vad var det som hände som förändrade situationen? Fick du hjälp?
  • Kom gärna på egna aspekter av otrygghet att svara på!

Om du använder en tärning

1 prick = Nämn något som kan göra dig otrygg i sociala sammanhang
2 pricka r= Finns det någon person du kan prata med om du känner dig rädd och otrygg – vem i så fall? Dela gärna med dig!
3 prickar = Har du tidigare känt dig otrygg? Dela gärna med dig och berätta hur det blev bättre?
4 prickar = Ge tre tips på hur man kan göra någon trygg!
5 prickar = Nämn någon du tror att du gjort otrygg/rädd?
6 prickar = Om du hade kunnat trolla bort något som gör dig otrygg och rädd – vad hade det då varit?

Material till denna övning

Snurra otrygghetshjulet

Klicka för att starta spel