Relationsegenskaper

Detta är en övning på temat relationer. Vi använder oss av personliga erfarenheter och viktiga personer i våra liv för att skapa utrymme för samtal.

Svårighetsgrad:

Övningen går att genomföra separat eller med hjälp av deltagarnas nätverkskartor. Om någon av deltagarna inte gjort en nätverkskarta, be hen i stället fundera över vilka personer hen träffar en vardag från det att personen vaknar tills att den går och lägger sig. Övningen går att lyfta ut och göra enskilt eller genomföras som en del i samtalsguidens övningsstruktur.

Om deltagarna är relativt självgående kan flera exemplar av materialet skrivas ut och de mer självgående deltagarna kan efter instruktioner lägga ut sina egenskapskort för att sedan berätta om sina val och funderingar efteråt. Efter övningen hoppas vi att deltagaren i ännu större utsträckning funderar kring vilka mänskliga egenskaper de föredrar hos personer och vilka egenskaper och bemötanden som deltagaren föredrar för att hen ska må så bra som möjligt. För att öka delaktigheten kan du som samtalsledare även ställa frågan om det var något egenskapskort som saknades och vilket i så fall.

Syfte

Övningen syftar till att få deltagarna att associera olika mänskliga egenskaper hos för dem viktiga personer. Att på olika sätt beskriva vilka mänskliga egenskaper man föredrar hos viktiga personer blir även indirekt ett sätt att prata om hur man i sitt liv inte vill bli bemött vilket kan öka chanserna till att deltagarna blir bemötta med respekt samt även bemöter andra med respekt.

Förslag till talmanus

Inledning

Idag ska vi göra en övning tillsammans som går ut på att fundera över hur vi vill bli bemötta.

På det här underlägget finns fem olika rutor/boxar där den första rutan/boxen betyder att en mänsklig egenskap är allra viktigast för dig/er och sedan följer de övriga fyra rutorna/boxarna som också är viktiga för att prata om betydelsefulla personer.

Varför?

Den här övningen gör vi för att öva oss på att fundera vilka mänskliga egenskaper viktiga personer kan ha. Det blir även ett tillfälle att se att nära relationer och viktiga personer kan ha olika egenskaper som tillsammans är viktiga för att vi ska må bra. Det är även viktigt att vi tränar på att omsätta tankar och funderingar till berättelser och det kan även bli ett sätt att lära känna varandra ännu bättre.

Utförande – steg för steg

 1. Börja med att ta fram materialet
 2. Deltagaren väljer två viktiga personer i sitt liv – antingen från den tidigare gjorda nätverkskartan eller genom att fundera vilka hen träffar en vanlig vardag från morgon till kväll – vilka två personer kommer deltagaren på?
 3. Sedan väljs två pictogrambilder som symboliserar personerna
 4. Gå sedan igenom alla egenskapsbilder och fråga om det är någon bild som är svår att förstå
 5. Börja sedan själva övningen med att fråga vilken egenskap deltagaren tycker är allra viktigast för att beskriva den person som hen har valt och fortsätt att lägga ut så många personliga egenskaper som möjligt för att beskriva den viktiga personen.
 6. Efter varje utplacerat egenskapskort upprepar du som samtalsledare vilka egenskapskort som finns kvar: “Om du tänker på din mamma, tänker du då att hon är smart/klok, snäll, omtänksam, rolig”?
 7. Använd whiteboardpennan för att skriva eventuella egna förslag på egenskaper på den tomma bilden med texten “eget förslag”
 8. Fortsätt sedan med den andra relationsbilden och upprepa samma moment

Följdfrågor under övningen

 • Finns det några fiktiva karaktärer eller husdjur som det går lättare att prata om?
 • Leta efter ett “varför” genom att ställa öppna frågor som inleds med ett “hur” – “hur märks det att din förälder är omtänksam”? “Hur känns det för dig när du och ditt syskon skrattar ihop”?
 • Om deltagaren uttrycker en vilja till någon typ av social förändring, som exempelvis en önskan om att träffa en person mer regelbundet kan du som samtalsledare undersöka om hen har förslag på vad som behöver ske, om och vilka som behöver involveras samt om deltagaren vill ha stöd från samtalsledaren att prata om något med exempelvis en förälder.

Material till denna övning

Relationsskalan

Klicka för att ladda ner dokument

Egenskapsbilder

Klicka för att ladda ner dokument