Relationshjulet

Detta är en övning som är relativt enkel att genomföra i olika miljöer – alla har vi väl en tärning till hands? :). Be deltagarna att fundera över vad de först kommer att tänka på när de hör ordet “relationer”.

Svårighetsgrad:

Gå igenom funderingarna ett varv innan ni fortsätter! Övningen går ut på att varje gruppmedlem ska berätta och fundera kring viktiga relationer. Turas om att snurra hjulet eller slå tärningen och samtala utifrån vilket alternativ som kommer upp.

Syfte

Övningen syftar till att inleda ett samtal om relationer och relationers betydelse för en god hälsa och mående.

Förslag till talmanus

Inledning

“Vi kommer att snurra hjulet (slå tärningen) och beroende på vilket alternativ som visas, så kommer vi att prata om relationer, det vill säga viktiga personer i våra liv”.

Varför?

“Vi gör detta för att det är ett bra sätt att ytterligare lära känna varandra. Kanske kan det vara så att deltagare har känt varandra en lång tid utan att ha pratat om vem som gör dig glad”?

Utförande – steg för steg

 1. Ta fram materialet
 2. Du som samtalsledare kan börja för att visa vägen
 3. Snurra hjulet (slå tärningen) ett par gånger och bjud in till samtal på det viset
 4. Låt alla deltagare snurra hjulet tre gånger per person
 5. Om gruppen är mindre kan hjulet snurras tills alla fått svara på alla frågor

Följdfrågor under övningen

 • Vad gör personen som gör dig glad – har du exempel?
 • Vad gjorde personen som gjorde dig ledsen? Kan vi tänka på något för att du inte ska bli ledsen?
 • Hur skulle du vilja göra personen glad? Hur skulle personen reagera tror du?
 • Hur kommer det sig att du valde just den personen? Vad skulle du göra för att imponera?
 • Har dessa tre personer alltid stått dig nära i livet? Om vi tänker oss fem år framåt i tiden – tror du att relationerna ser annorlunda ut, i så fall hur?
 • Vilken person som någonsin levt skulle du helst INTE vilja ta en fika med?

Om du använder en riktig tärning

1 prick= nämn en person som gör dig glad?
2 prickar= nämn en person som har gjort dig ledsen?
3 prickar= nämn en person du vill göra glad?
4 prickar= nämn en person du vill imponera på?
5 prickar= nämn tre personer som står dig nära i livet just nu
6 prickar= av alla människor som någonsin levt – vem hade du helst velat ta en fika med? 🙂

Material till denna övning

Snurra relationshjulet

Klicka för att starta spel