Uppvärmningshjulet

Detta är en uppvärmningsövning, en slags “incheckning”, som med fördel genomförs i början av en samling. Övningen går ut på att varje gruppmedlem ska berätta om något man tycker om.

Svårighetsgrad:

Syfte

Övningen syftar till att stimulera till samtal och fungera som en uppvärmning för att öka chanserna till att deltagarna blir bekväma med att prata inför varandra.

Förslag till talmanus till pedagog/ledare

Inledning

“Idag ska vi börja med att berätta för varandra om olika favoritsaker i livet. Vi kommer att snurra hjulet (slå tärningen) och beroende på vad som visas, så kommer vi att prata om olika favoritsaker i livet. Det är ett roligt sätt att lära känna varandra ännu bättre.”

Varför

“Det kan vara skönt att säga något i början av en övning, det kan göra att man känner sig mindre nervös framöver. Det kan skapa en känsla av gruppsammanhållning om alla är med och bidrar så gott alla kan.”

Utförande – steg för steg

  1. Ta fram materialet
  2. Du som samtalsledare kan börja för att visa vägen
  3. Snurra hjulet (slå tärningen) ett par gånger och bjud in till samtal på det viset
  4. Låt alla deltagare snurra hjulet tre gånger per person
  5. Om gruppen är mindre, kan tärningen slås tills alla fått svara på alla frågor

Följdfrågor under övningen:

  • Har ni förslag på andra favoritsaker att svara på – i så fall vilka?
  • Vilken favoritsak var svårast att svara på och varför?

Om du använder en tärning

1 prick= favoritmat
2 prickar= favoritfärg
3 prickar= favoritfilm
4 prickar= favoritmusik
5 prickar=favoritaktivitet
6 prickar= favoritdryck

Material till denna övning

Snurra uppvärmningshjulet

Klicka för att starta spel