I Samtalsguiden hittar du övningar för att skapa samtal kring relationer, hälsa och otrygghet med unga som har neuropsykiatriska- och intellektuella funktionsvariationer. 

Samtalsguiden vänder sig i första hand till professionella som arbetar med målgruppen. Det är viktigt och en stor skyddsfaktor att stimulera till dessa samtal och sätta ord på tankar, känslor och sitt mående i relation till olika sociala situationer. Det kan öka det psykiska välbefinnandet och minska risken för en upplevd känsla av utanförskap. 

Läs mer om Samtalsguiden här.

För dig som arbetar i anpassad skola finns det också klassrumsövningar kopplade till Samtalsguiden, och som genomförs av en av våra pedagoger. Läs mer om dessa och hur du bokar på Fredens Hus pedagogiska plattform Fredsportalen.  

Kategorier av övningar

Så använder du Samtalsguiden