I Samtalsguiden hittar du övningar för att skapa samtal kring relationer, hälsa och otrygghet med unga som har neuropsykiatriska- och intellektuella funktionsvariationer. 

Samtalsguiden vänder sig i första hand till professionella som arbetar med målgruppen. Det är viktigt och en stor skyddsfaktor att stimulera till dessa samtal och sätta ord på tankar, känslor och sitt mående i relation till olika sociala situationer. Det kan öka det psykiska välbefinnandet och minska risken för en upplevd känsla av utanförskap. Läs mer om Samtalsguiden.

Inspirationsdag för Alla!
8 december 2022

Kategorier av övningar

Så använder du Samtalsguiden